357 adet sonuç

Veritabanları İçin ACID Özelliği Nedir ?

ACID, Atomicity Consistency Isolation Durability (Atomisite Tutarlılık İzolasyon Dayanıklılık)'nin kısaltmasıdır. Veritabanı uzmanlarının ilişkisel veritabanlarını ve uygulama mimarilerini..

Kripto'da Anti-Fragile Kavramı Nedir ?

Kırılgan olmayan bir varlık, risk olduğunda veya belirsizlik gibi olumsuz olaylardan güç alır. Bu konsept ünlü yazar Nasim Nicholas Taleb tarafından oluşturulmuştur...

RDBMS Nedir ?

RDBMS 'in açılımı Relational Database Management Systems yani İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri dir. Bu, tablolarda veri kayıtlarını ve endekslerini tutan yönetim sistemleri anlamı...

RIS Dosyası Nedir ?

.ris uzantılı dosyalar, RIS (Research Information Systems - Araştırma Bilgi Sistemleri) tarafından geliştirilmiştir. Daha çok akademik ve bilimsel belgelerde kullanılan atıflar hakkında bilgi...


357 adet sonuç