Aritmetik Mantık Birimi (ALU) Nedir?

Matematik ve muhakeme görevlerini yerine getiren bir İşlemci veya GPU'nun yerleşik aygıtı, ALU olarak bilinir. Mantık komutları AND, OR, XOR ve NOT işlemleri gibi mantıksal değerlendirmeleri kullanırken, aritmetik komutlar toplama, çıkarma ve taşıma işlemlerini kullanır.

Tamsayı hesaplamaları yapmak için ALU'lar yapılır. Sonuç olarak, sayıları toplama ve çıkarmanın yanı sıra ALU'lar sıklıkla iki tam sayıyı çarpmak için kullanılır çünkü sonuç aynı zamanda bir tam sayıdır. Bununla birlikte, çıktı bir yüzde veya "kayan noktalı" bir tamsayı olabileceğinden, ALU'lar genellikle bölme hesaplamaları yürütmez. Bunun yerine, diğer tamsayı olmayan hesaplamaları da işleyen kayan nokta birimi (FPU) tipik olarak bölme görevlerini yerine getirir.

ALU, tüm CPU'ların temel bir parçası olmasına rağmen, çeşitli işlemci türlerinin farklı ALU tasarımları ve işlevleri olabilir. Örneğin, bazı ALU'lar yalnızca tamsayı hesaplamaları yapabilirken, diğerleri de kayan nokta işlevlerini yönetmek için oluşturulmuştur. Bazı CPU'larda yalnızca bir aritmetik mantık birimi (ALU) bulunurken, diğerleri hesaplamaları yürütmek için işbirliği yapan birden çok ALU'ya sahiptir. Bir ALU'nun ana işlevi, nasıl yapılandırıldığına bakılmaksızın, sayı hesaplamalarını yönetmektir. Sonuç olarak, ALU'nun çalışma verimliliği bilgisayarın sayısal performansını doğrudan etkiler.İlginizi Çekebilir

DisplayPort Nedir?

Hızlandırılmış Grafik Bağlantı Noktası (AGP) Nedir?

FPGA Nedir?

DNS Server Nedir?

SO-DIMM Nedir?