C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C++ programlama dilinde 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamak için for döngüsü kullanılabilir. Bu döngü 1'den başlar ve 100'e kadar devam eder. Her döngü adımında, bir önceki adımda hesaplanan toplama son sayı eklenir.

Aşağıdaki kod örneği, for döngüsü kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamaktadır..

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
   int toplam = 0;

   for(int i=1; i<=100; i++) {
      toplam += i;
   }

   cout << "1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " << toplam << endl;
   return 0;
}

For döngüsü, i adında bir sayaç değişkeni kullanır ve her döngü adımında toplama son sayı eklenir. Döngü tamamlandıktan sonra, hesaplanan toplam ekrana yazdırılır. Çıktı şu şekilde olacaktır..

1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: 5050


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Dosya Kopyalama

C++ Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C++ Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

C++ Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

C++ Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...