C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C++ programlama dilinde 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamak için for döngüsü kullanılabilir. Bu döngü 1'den başlar ve 100'e kadar devam eder. Her döngü adımında, bir önceki adımda hesaplanan toplama son sayı eklenir.

Aşağıdaki kod örneği, for döngüsü kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamaktadır..

#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
   int toplam = 0;

   for(int i=1; i<=100; i++) {
      toplam += i;
   }

   cout << "1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: " << toplam << endl;
   return 0;
}

For döngüsü, i adında bir sayaç değişkeni kullanır ve her döngü adımında toplama son sayı eklenir. Döngü tamamlandıktan sonra, hesaplanan toplam ekrana yazdırılır. Çıktı şu şekilde olacaktır..

1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: 5050


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

C++ Bir Stringi Ters Çevirmek

C++ Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

C++ Rastgele Harf Yaratmak

C++ 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği