C++ 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int number;
  cout << "Aralık Değeri Girin: ";
  cin >> number;

  for (int num = 2; num <= number; num++) {
    bool isPrime = true;
    for (int i=2; i <= num/2; i++) {
      if ( num % i == 0) {
        isPrime = false;
        break;
      }
    }

    if (isPrime == true)
      cout << num << endl;
  }
  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

C++ Bir Diziyi Ters Çevirme

C++ Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

C++ Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

C++ Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği