C++ Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Kaç tane sayı gireceksiniz: ";
  int num;
  cin >> num;
  int numbers[num];
  int sum = 0;

  for (int n = 0; n < num; n++) {
    cout << "Sayı giriniz: ";
    int x;
    cin >> x;
    numbers[n] = x;
  }

  for (int i = 0; i < num; i++) {
    sum = sum + numbers[i];
  }

  cout << "Dizideki tüm elemanların toplamı: " << sum;
  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C++ Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C++ 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

C++ Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

C++ Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği