C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"C++" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int count;
  float sum = 0;
  cout << "Sayıların adetini girin: ";
  cin >> count;
  for(int i = 0; i < count; i++){
    int x;
    cout << "Bir tamsayı girin: ";
    cin >> x;
    sum += x;
  }
  float avg = sum / count;
  cout << "Ortalama: " << avg << endl;
  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir Diziyi Ters Çevirme

C++ Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

C++ Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

C++ Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma