C++ Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

C++ dilinde bir dizindeki dosyaları sıralamak için direk olarak bir özel fonksiyon bulunmamaktadır. Bunun yerine, sıralamak istediğiniz dosyaların isimlerini bir vektör içinde saklamanız ve daha sonra bu vektörü sort() fonksiyonu ile sıralamanız gerekmektedir.

Aşağıdaki kod örneğinde, "dosyaYolu" adında bir string değişken tanımlanmış ve bu değişkenin içeriği dizin yolunu belirtmektedir. Daha sonra, dirent.h kütüphanesindeki dirent struct'ı kullanılarak dizindeki dosyaların isimleri "dosyalar" adında bir vektör içinde saklanmıştir. Son olarak, "dosyalar" vektörü sort() fonksiyonu ile alfabetik olarak sıralanmıştır.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <dirent.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main() 
{
 string dosyaYolu = "/example/directory";
 vector<string> dosyalar;
 DIR *dir;
 struct dirent *ent;

 if ((dir = opendir (dosyaYolu.c_str())) != NULL) 
 {

  while ((ent = readdir (dir)) != NULL) {
   dosyalar.push_back(ent->d_name);
  }

  closedir (dir);

 } 
 else 
 {
  cout << "Dizin açılamadı" << endl;
  return EXIT_FAILURE;
 }

 sort(dosyalar.begin(), dosyalar.end());

 for (int i = 0; i < dosyalar.size(); i++) {
  cout << dosyalar[i] << endl;
 }

 return 0;

}


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

C++ Tek Satırda If Else Yazma

C++ Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

C++ 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplamı Örneği

C++ 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği