C++ Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"C++" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <unordered_map>

int main() {
  std::vector<int> sampleList = { 10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80 };

  std::unordered_map<int, int> countMap;
  for (auto elem : sampleList) {
    countMap[elem]++;
  }

  std::vector<int> duplicates;
  for (auto pair : countMap) {
    if (pair.second > 1) {
      duplicates.push_back(pair.first);
    }
  }

  for (auto elem : duplicates) {
    std::cout << elem << ", ";
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

C++ Rastgele Harf Yaratmak

C++ Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

C++ Dosya Silme

C++ Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği