C++ Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"C++" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int number;
  cout << "Bir Sayı Girin: ";
  cin >> number;

  if (number % 5 == 0) {
    cout << number << " sayısı 5'in katıdır." << endl;
  } else {
    cout << number << " sayısı 5'in katı değildir." << endl;
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dosya Kopyalama

C++ Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

C++ Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

C++ Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği