C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "1 den büyük sayı girin: ";
  int number;
  cin >> number;

  bool isprime = true;

  for (int i = 2; i <= number/2; i++) {
    if (number % i == 0) {
      isprime = false;
      break;
    }
  }

  if (isprime) {
    cout << number << " asal sayıdır." << endl;
  } else {
    cout << number << " asal sayı değildir." << endl;
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

C++ Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

C++ 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

C++ Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...