C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "1 den büyük sayı girin: ";
  int number;
  cin >> number;

  bool isprime = true;

  for (int i = 2; i <= number/2; i++) {
    if (number % i == 0) {
      isprime = false;
      break;
    }
  }

  if (isprime) {
    cout << number << " asal sayıdır." << endl;
  } else {
    cout << number << " asal sayı değildir." << endl;
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

C++ Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

C++ Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

C++ Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

C++ Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği