C++ Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

C++ dilinde bir sayının karekökünü hesaplamak için "math.h" kütüphanesi kullanılır. Bu kütüphanede yer alan "sqrt()" fonksiyonu kullanılarak bir sayının karekökü hesaplanabilir.

Aşağıdaki örnek kod, kullanıcı tarafından girilen bir sayının karekökünü hesaplamaktadır..

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main() {
  double sayi, karekok;

  cout << "Bir sayi giriniz: ";
  cin >> sayi;

  karekok = sqrt(sayi);

  cout << "Girilen sayinin karekok: " << karekok << endl;

  return 0;
}

Bu kodun çalışması şu şekildedir..

 • 1 - "math.h" kütüphanesi ve "iostream" kütüphanesi eklenir.
 • 2 - Kullanıcı tarafından bir sayı girilir.
 • 3 - Girilen sayı "sqrt()" fonksiyonu ile karekökü hesaplanır.
 • 4 - Hesaplanan karekök "cout" komutu ile ekrana yazdırılır.

C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

C++ Dosyaları Uzantıya Göre Arama

C++ Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

C++ Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

C++ Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği