C++ Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

C++ dilinde, bir sayının kuvvetini almak için çeşitli fonksiyonlar bulunur. Bu fonksiyonlar arasında pow() fonksiyonu en yaygın olarak kullanılanıdır.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcıdan bir sayı ve bir kuvvet alınır ve pow() fonksiyonu kullanılarak sonuç ekrana yazdırılır..

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() 
{
   double sayi, us;
   cout << "Sayıyı giriniz: ";
   cin >> sayi;
   cout << "Kuvveti giriniz: ";
   cin >> us;

   double sonuc = pow(sayi, us);

   cout << sayi << "^" << us << " = " << sonuc << endl;

   return 0;
}

Bu örnekte, pow() fonksiyonu cmath kütüphanesinden import edilmiştir. Kullanıcıdan alınan sayı ve kuvvet değerleri pow() fonksiyonuna gönderilir ve sonuç değişkenine atanır. Sonuç, ekrana yazdırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

C++ Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

C++ Dosyanın Uzantısını Bulma

C++ Dört İşlem Yapan Örnek

C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü