C++ Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

C++ dilinde, bir sayının mutlak değerini hesaplamak için "abs" fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, bir sayının mutlak değerini döndürür.

Aşağıdaki kodu inceleyelim...

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() 
{
  int sayi;

  cout << "Lütfen bir sayi giriniz: ";
  cin >> sayi;

  int mutlakDeger = abs(sayi);

  cout << "Sayinin mutlak degeri: " << mutlakDeger << endl;

  return 0;
}

Kodun açıklaması..

 • Başlık kısmında iostream ve cmath kütüphanelerini dahil ediyoruz.
 • using namespace std; satırı ile cout ve cin fonksiyonlarının tanımlanmasını yapıyoruz.
 • main fonksiyonu içerisinde, int tipinde bir değişken olan sayi tanımlıyoruz.
 • Kullanıcıdan bir sayı girmesini istiyoruz ve cin fonksiyonu ile değişkene atıyoruz.
 • abs fonksiyonunu kullanarak, sayi değişkeninin mutlak değerini hesaplıyoruz ve mutlakDeger değişkenine atıyoruz.
 • Son olarak, hesaplanan mutlak değeri ekrana yazdırıyoruz.
 • return 0; satırı ile fonksiyonun sonlandığını belirtiyoruz.

C++

İlginizi Çekebilir

C++ Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C++ Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

C++ 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği