C++ Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

int main() {

  int sum = 0;
  cout << "Bir Sayı Girin: ";
  int number;
  cin >> number;

  int n = number;
  while (n != 0) {
    int digit = n % 10;
    sum += digit;
    n /= 10;
  }

  ostringstream result;
  result << "Rakamların Toplamı: " << sum;
  cout << result.str() << endl;
  
  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C++ Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C++ Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

C++ Dosyanın Uzantısını Değiştirme