C++ Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  std::string str1 = "YazLiM";
  
  std::cout << "Orjinal String: " << str1 << std::endl;
  std::vector<char> lower;
  std::vector<char> upper;
  for (char c : str1) {
    if (std::islower(c)) {
      lower.push_back(c);
    } else {
      upper.push_back(c);
    }
  }
  std::string sorted_str(lower.begin(), lower.end());
  sorted_str.append(upper.begin(), upper.end());
  std::cout << "Sonuç: " << sorted_str << std::endl;
  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C++ 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

C++ Dosya Oluşturma

C++ Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

C++ Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği