C++ Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

"C++" Programlama dilinde "Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

#include <iostream>
#include <map>

int main() {
  std::map<char, int> ascii_dict {
    {'A', 65},
    {'B', 66},
    {'C', 67},
    {'D', 68}
  };

  std::map<int, char> new_dict;
  for (const auto& entry : ascii_dict) {
    new_dict[entry.second] = entry.first;
  }

  for (const auto& entry : new_dict) {
    std::cout << entry.first << ": " << entry.second << std::endl;
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

C++ Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C++ Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma