C++ Dört İşlem Yapan Örnek

"C++" Programlama dilinde "Dört İşlem Yapan Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int firstNumber, secondNumber, opt, add, sub, mul;
  double div;
  cout << "İlk Sayiyi Girin: ";
  cin >> firstNumber;
  cout << "Ikinci Sayiyi Girin: ";
  cin >> secondNumber;

  while (true) {
    cout << "Toplama için 1 giriniz\n";
    cout << "Çıkarma için 2 giriniz\n";
    cout << "Çarpma için 3 giriniz\n";
    cout << "Bölme için 4 giriniz\n";
    cout << "Çıkmak için 5 giriniz\n";
    cin >> opt;
    switch (opt) {
      case 1:
        add = firstNumber + secondNumber;
        cout << "Sonuç: " << add << endl;
        break;

      case 2:
        sub = firstNumber - secondNumber;
        cout << "Sonuç: " << sub << endl;
        break;

      case 3:
        mul = firstNumber * secondNumber;
        cout << "Sonuç: " << mul << endl;
        break;

      case 4:
        div = (double)firstNumber / secondNumber;
        cout << "Sonuç: " << div << endl;
        break;

      case 5:
        exit(0);

      default:
        cout << "Geçersiz seçenek! Tekrar deneyin.\n";
        break;
    }
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C++ 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

C++ Dosya Oluşturma

C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C++ Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği