C++ Dosya Kopyalama

C++ programlama dili içinde dosya kopyalama işlemi, ifstream ve ofstream sınıflarının birlikte kullanımı ile gerçekleştirilir. ifstream sınıfı, dosyadan verilerin okunması için kullanılır ve ofstream sınıfı ise verilerin bir dosyaya yazılması için kullanılır.

Aşağıdaki kod örneğinde, kaynakDosya adlı bir dosya hedefDosya adıyla kopyalanır.

#include <fstream>
#include <string>

int main() 
{
 std::string kaynakDosya = "kaynak.txt";
 std::string hedefDosya = "hedef.txt";
 char karakter;
 
 std::ifstream kaynakOkuma;
 kaynakOkuma.open(kaynakDosya.c_str());
 
 std::ofstream hedefYazma;
 hedefYazma.open(hedefDosya.c_str());
 
 while (kaynakOkuma.get(karakter)) {
  hedefYazma << karakter;
 }
 
 kaynakOkuma.close();
 hedefYazma.close();
 return 0;
}

Bu kodda, ilk olarak ifstream ve ofstream sınıfları eklenir. Daha sonra, kaynakDosya ve hedefDosya adında string değişkenleri tanımlanır ve dosya adı olarak kullanılacak değerler atanır.

Ardından, ifstream tipinde kaynakOkuma adında bir değişken tanımlanır ve kaynakDosya dosyası açılır. Aynı şekilde, ofstream tipinde hedefYazma adında bir değişken tanımlanır ve hedefDosya dosyası oluşturulur.

Sonrasında, while döngüsü ile kaynakOkuma.get(karakter) metodu kullanılarak kaynak dosyadaki her bir karakter okunur ve hedefYazma << karakter metodu ile hedef dosyaya yazılır. Böylece kaynak dosya karakter karakter hedef dosyaya kopyalanır.

En son olarak, kaynak ve hedef dosyalar close metodu ile kapatılır. Bu şekilde C++ programlama dili içinde dosya kopyalama işlemi tamamlanmış olur. Açılan dosyaların kapatılması, sistem kaynaklarının yönetimi açısından önemlidir ve bu yüzden yapılması gerekmektedir. Ayrıca, dosyaların açık kalması durumunda başka bir işlem yapılması sonucu oluşabilecek hataları önlemek için de kapatılmaları lazımdır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C++ Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

C++ Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

C++ Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

C++ Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek