C++ Dosya Oluşturma

C++ programlama dili içinde dosya oluşturma, ofstream sınıfının kullanımı ile gerçekleştirilir. ofstream sınıfı, verilerin bir dosyaya yazılması için kullanılır.

Aşağıdaki kod örneğinde, dosyaAdi isminde bir dosya oluşturulur ve dosya içerisine "Merhaba Dünya!" yazısı yazılır.

#include <fstream>
#include <string>

int main() 
{
  std::string dosyaAdi = "dosya.txt";
  std::ofstream dosyaYazma;
  dosyaYazma.open(dosyaAdi.c_str());
  dosyaYazma << "Merhaba Dünya!";
  dosyaYazma.close();
  return 0;
}

Bu kodda, ilk olarak ofstream ve string sınıfları eklenir. Daha sonra, dosyaAdi isminde bir string değişkeni tanımlanır ve dosya adı olarak kullanılacak değer atanır.

Ardından, ofstream tipinde dosyaYazma adında bir değişken tanımlanır. open metodu ile dosya adı verilir ve dosya oluşturulur. Son olarak, << operatörü ile dosya içerisine "Merhaba Dünya!" yazısı yazılır ve dosya close metodu ile kapatılır.

Bu şekilde, C++ programlama dili içinde dosya oluşturma işlemi gerçekleştirilmiş ve dosyaya yazma işlemi yapılmıştır. Ancak, dosya yazma işlemi esnasında yetki ve güvenlik sorunlarına dikkat etmek gerekir.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

C++ Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

C++ Dört İşlem Yapan Örnek

C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği