C++ Dosya Silme

C++ programlama dilinde dosya silme işlemi, fstream kütüphanesi ile gerçekleştirilir. Bu kütüphane, dosyaları okuma, yazma ve silme gibi işlemler için gerekli olan fonksiyonları sağlar. Aşağıdaki kod örneğinde, bir dosyayı silme işlemi gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <filesystem>

using namespace std;
namespace fs = std::filesystem;

int main() 
{
 string dosyaAdi = "silinecekDosya.txt";
 fs::path dosyaYolu = fs::current_path() / dosyaAdi;

 try {
  fs::remove(dosyaYolu);
  cout << dosyaAdi << " dosyasi silindi." << endl;
 }
 catch (const std::exception &e) {
  cout << e.what() << endl;
 }

 return 0;
}

Bu kod örneğinde, "silinecekDosya.txt" adlı dosyanın yolu dosyaYolu değişkenine atanır. Daha sonra, fs::remove fonksiyonu ile dosyaYolu değişkenindeki dosya yolu kullanılarak dosya silme işlemi gerçekleştirilir. Eğer dosya silme işlemi başarısız olursa, catch bloğu içindeki kod çalışır ve hata mesajı ekrana yazdırılır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra, program sonlandırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C++ Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

C++ Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

C++ Dosyanın Boyutunu Öğrenme

C++ 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği