C++ Dosya Silme

C++ programlama dilinde dosya silme işlemi, fstream kütüphanesi ile gerçekleştirilir. Bu kütüphane, dosyaları okuma, yazma ve silme gibi işlemler için gerekli olan fonksiyonları sağlar. Aşağıdaki kod örneğinde, bir dosyayı silme işlemi gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <filesystem>

using namespace std;
namespace fs = std::filesystem;

int main() 
{
 string dosyaAdi = "silinecekDosya.txt";
 fs::path dosyaYolu = fs::current_path() / dosyaAdi;

 try {
  fs::remove(dosyaYolu);
  cout << dosyaAdi << " dosyasi silindi." << endl;
 }
 catch (const std::exception &e) {
  cout << e.what() << endl;
 }

 return 0;
}

Bu kod örneğinde, "silinecekDosya.txt" adlı dosyanın yolu dosyaYolu değişkenine atanır. Daha sonra, fs::remove fonksiyonu ile dosyaYolu değişkenindeki dosya yolu kullanılarak dosya silme işlemi gerçekleştirilir. Eğer dosya silme işlemi başarısız olursa, catch bloğu içindeki kod çalışır ve hata mesajı ekrana yazdırılır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra, program sonlandırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Dosya Oluşturma

C++ Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

C++ Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

C++ Dosyanın Okunması

C++ Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği