C++ Dosya Silme

C++ programlama dilinde dosya silme işlemi, fstream kütüphanesi ile gerçekleştirilir. Bu kütüphane, dosyaları okuma, yazma ve silme gibi işlemler için gerekli olan fonksiyonları sağlar. Aşağıdaki kod örneğinde, bir dosyayı silme işlemi gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <filesystem>

using namespace std;
namespace fs = std::filesystem;

int main() 
{
 string dosyaAdi = "silinecekDosya.txt";
 fs::path dosyaYolu = fs::current_path() / dosyaAdi;

 try {
  fs::remove(dosyaYolu);
  cout << dosyaAdi << " dosyasi silindi." << endl;
 }
 catch (const std::exception &e) {
  cout << e.what() << endl;
 }

 return 0;
}

Bu kod örneğinde, "silinecekDosya.txt" adlı dosyanın yolu dosyaYolu değişkenine atanır. Daha sonra, fs::remove fonksiyonu ile dosyaYolu değişkenindeki dosya yolu kullanılarak dosya silme işlemi gerçekleştirilir. Eğer dosya silme işlemi başarısız olursa, catch bloğu içindeki kod çalışır ve hata mesajı ekrana yazdırılır. Silme işlemi tamamlandıktan sonra, program sonlandırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C++ Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Dosyaları Uzantıya Göre Arama

C++ Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

C++ Dosyanın Uzantısını Değiştirme