C++ Dosya Taşıma

C++ programlama dilinde dosya taşıma işlemi, fstream kütüphanesi ile gerçekleştirilir. Bu kütüphane, dosyaları okuma, yazma ve taşıma gibi işlemler için gerekli olan fonksiyonları sağlar. Aşağıdaki kod örneğinde, bir dosyayı belirli bir dizine taşıma işlemi gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <filesystem>

using namespace std;
namespace fs = std::filesystem;

int main() 
{
 string kaynakDosya = "kaynakDosya.txt";
 string hedefDizin = "./hedefDizin/";
 fs::path kaynakYolu = fs::current_path() / kaynakDosya;
 fs::path hedefYolu = fs::current_path() / hedefDizin / kaynakDosya;

 try {
  fs::rename(kaynakYolu, hedefYolu);
  cout << kaynakDosya << " dosyasi " << hedefDizin << " dizinine tasindi." << endl;
 }
 catch (const std::exception &e) {
  cout << e.what() << endl;
 }

 return 0;
}

Bu kod örneğinde, "kaynakDosya.txt" adlı dosyanın yolu kaynakYolu değişkenine ve hedef dizinin yolu hedefYolu değişkenine atanır. Daha sonra, fs::rename fonksiyonu ile kaynakYolu ve hedefYolu değişkenlerindeki dosya yolları kullanılarak dosya taşıma işlemi gerçekleştirilir. Eğer dosya taşıma işlemi başarısız olursa, catch bloğu içindeki kod çalışır ve hata mesajı ekrana yazdırılır. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra, program sonlandırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

C++ İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

C++ Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

C++ Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği