C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C++ programlama dili içinde bir dosya oluşturmadan önce onun var olup olmadığını kontrol etmek için ifstream sınıfı kullanılabilir. Bu sınıf, verilen dosya adına sahip bir dosyanın var olup olmadığını kontrol eder.

Aşağıdaki kod örneğinde, dosya_adi değişkeni içinde bir dosya adı saklıyoruz ve ifstream sınıfını kullanarak o dosya var mı yok mu kontrol ediyoruz...

#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;

int main() 
{
 string dosya_adi = "ornek_dosya.txt";
 ifstream dosya(dosya_adi);

 if (dosya.good()) 
 {
  cout << dosya_adi << " dosyası zaten var." << endl;
  dosya.close();
 } 
 else 
 {
  ofstream yeni_dosya(dosya_adi);
  cout << dosya_adi << " dosyası oluşturuldu." << endl;
  yeni_dosya.close();
 }

 return 0;
}

Bu kod örneğinde, ifstream sınıfı kullanarak verilen dosya adına sahip bir dosyanın var olup olmadığı kontrol edilir. Eğer dosya varsa, "dosya_adi dosyası zaten var." mesajı ekrana yazdırılır. Eğer dosya yoksa, ofstream sınıfı kullanarak "dosya_adi" adında bir dosya oluşturulur ve "dosya_adi dosyası oluşturuldu." mesajı ekrana yazdırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

C++ Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

C++ Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

C++ Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği