C++ Dosyanın Boyutunu Öğrenme

C++ programlama dilinde dosyanın boyutunu öğrenmek için, fstream isimli kütüphanenin fonksiyonlarından biri olan tellg() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod örneğini inceleyelim...

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() 
{
  long dosya_boyutu;
  char dosya_ismi[] = "dosya.txt";
  ifstream dosya (dosya_ismi, ios::in|ios::binary);

  // Dosyayı açma kontrolü
  if (!dosya) {
   cout << "Dosya açma hatası!" << endl;
   return 1;
  }

  // Dosyanın başlangıç konumunu belirleme
  dosya.seekg(0, ios::end);

  // Dosyanın boyutunu hesaplama
  dosya_boyutu = dosya.tellg();

  cout << dosya_ismi << " dosyasının boyutu: " << dosya_boyutu << " bayt" << endl;

  // Dosyayı kapama
  dosya.close();

  return 0;
}

Bu kod, "dosya.txt" dosyasının boyutunu hesaplar ve ekrana yazdırır. İlk olarak, ifstream nesnesi oluşturulur ve dosya ismi belirtilir. Dosya açılırken dosya açma kontrolü yapılır, eğer dosya açılamazsa hata mesajı yazdırılır. seekg() fonksiyonu dosyanın başlangıç konumunu belirler. tellg() fonksiyonu dosyanın boyutunu hesaplar ve dosya_boyutu değişkenine atar. Son olarak dosya kapatılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C++ Sinüs Değerini Hesaplama

C++ 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

C++ Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

C++ Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği