C++ Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C++ programlama dilinde, dosyanın içeriğini byte dizisi olarak okumak için "std::ifstream" sınıfının "read" fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon, bir dosyayı açar ve belirtilen miktarda baytı okur.

Aşağıda örnek kullanım mevcuttur...

#include <iostream>
#include <fstream>

int main() 
{
  std::ifstream dosya("dosya.txt", std::ios::binary);

  if (!dosya) {
    std::cout << "Dosya açılamadı." << std::endl;
    return 1;
  }
  
  dosya.seekg(0, std::ios::end);
  int boyut = dosya.tellg();
  dosya.seekg(0, std::ios::beg);
  
  char* byteDizisi = new char[boyut];
  dosya.read(byteDizisi, boyut);
  
  dosya.close();  
  
  return 0;
}

Bu kod örneğinde, "dosya.txt" adlı dosya açılarak "std::ifstream" sınıfı tarafından okunuyor. "std::ios::binary" bayrakları kullanılarak, dosya metin modunda değil, ikili modda açılıyor.

Dosyanın boyutunu öğrenmek için, "seekg" ve "tellg" fonksiyonları kullanılıyor. İlk önce, dosya okuyucu dosyanın sonuna taşınıyor ve dosyanın boyutunu belirlemek için "tellg" fonksiyonu kullanılıyor. Sonra dosya okuyucu başa döndürülüyor.

Daha sonra, dosyanın boyutu kadar bellekte byte dizisi oluşturuluyor ve "read" fonksiyonu kullanılarak dosya içeriği byte dizisine okunuyor.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir Diziyi Ters Çevirme

C++ Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

C++ Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

C++ Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği