C++ Dosyanın Okunması

C++ programlama dillerinde dosyalardan veri okumak, programın veri saklama ve verilerin daha sonra kullanılması için gerekli bir işlemdir. Dosya okumak, bir dosyadaki verilerin programa aktarma işlemidir. Bu veriler, dosyadaki satırlar, metin dosyaları, binary dosyalar veya diğer veri türleri olabilir.

C++ programlama dilinde dosya okuma işlemi, "fstream" kütüphanesi ile yapılır. Bu kütüphane, dosya işlemleri için gerekli fonksiyonları içermektedir. Aşağıdaki kod örneğinde, "okunacakDosya.txt" adlı dosyadan veriler okunacaktır.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int main() 
{
  string dosyaYolu = "okunacakDosya.txt";
  string satirlar;

  ifstream dosyaOkuyucu(dosyaYolu);

  if (dosyaOkuyucu.is_open()) 
  {
   while (getline(dosyaOkuyucu, satirlar)) {
     cout << satirlar << endl;
   }

   dosyaOkuyucu.close();
  } 
  else 
  {
   cout << "Dosya açılamadı!" << endl;
  }

  return 0;
}

Kod örneğinde, dosya okuma işleminin yapılması için "ifstream" sınıfından dosyaOkuyucu nesnesi oluşturuldu. Dosya yolu, "okunacakDosya.txt" string değişkenine atandı. "is_open()" fonksiyonu, dosyaOkuyucu nesnesinin açık olup olmadığını kontrol eder. Eğer dosya açıksa, "getline()" fonksiyonu ile dosyaOkuyucu nesnesinden satır satır veriler okunur ve ekrana yazdırılır. Son olarak, dosyaOkuyucu nesnesi kapatılır. Eğer dosya açılamazsa, "Dosya açılamadı!" mesajı ekrana yazdırılır.


C++

İlginizi Çekebilir

C++ Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örne ...

C++ Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

C++ Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

C++ Dört İşlem Yapan Örnek