C++ İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  std::cout << "İlk katsayıyı girin: ";
  double a;
  std::cin >> a;
  std::cout << "İkinci katsayıyı girin: ";
  double b;
  std::cin >> b;
  std::cout << "Üçüncü katsayıyı girin: ";
  double c;
  std::cin >> c;

  if (a != 0.0) {
    double d = (b * b) - (4 * a * c);
    if (d == 0.0) {
      std::cout << "Kökler reel ve eşittir." << std::endl;
      double r = -b / (2 * a);
      std::cout << "Kökler " << r << " ve " << r << std::endl;
    } else if (d > 0.0) {
      std::cout << "Kökler reel ve farklıdır." << std::endl;
      double r1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
      double r2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
      std::cout << "Kök1: " << r1 << std::endl;
      std::cout << "Kök2: " << r2 << std::endl;
    } else {
      std::cout << "Kökler sanal sayılardır." << std::endl;
      double rp = -b / (2 * a);
      double ip = sqrt(-d) / (2 * a);
      std::cout << "Kök1: " << rp << " + i" << ip << std::endl;
      std::cout << "Kök2: " << rp << " - i" << ip << std::endl;
    }
  } else {
    std::cout << "Kareköklü ifade değildir." << std::endl;
  }

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

C++ Tek Satırda If Else Yazma

C++ Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirme ...

C++ Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örne ...

C++ 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği