C++ Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "Rastgele Yaratılan Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>
#include <random>

int main() {
  int min = 1;
  int max = 100;
  int largest = 0;
  int smallest = 100;
  int i = 1;

  while (i <= 10) {
    std::random_device rd;
    std::mt19937 gen(rd());
    std::uniform_int_distribution<> dis(min, max);
    int randomNumber = dis(gen);
    std::cout << "Yaratilan Rastgele Sayi: " << randomNumber << std::endl;

    if (randomNumber > largest) {
      largest = randomNumber;
    }
    if (randomNumber < smallest) {
      smallest = randomNumber;
    }
    i++;
  }

  std::cout << std::endl;
  std::cout << "En Küçük Sayi: " << smallest << std::endl;
  std::cout << "En Büyük Sayi: " << largest << std::endl;

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dosyanın İçeriğini Byte Dizisi Olarak Okuma

C++ Dosyanın Boyutunu Öğrenme

C++ 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C++ Dosya Silme