C++ Sinüs Değerini Hesaplama

C++ dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için matematik kütüphanesindeki sin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, radyan cinsinden verilen bir açının sinüs değerini hesaplamak için kullanılır. Öncelikle açıyı radyan cinsine çevirmeniz gerekir. Bunun için açıyı pi sayısına bölerek radyan cinsine çevirebilirsiniz. Daha sonra sin() fonksiyonunu açının radyan cinsindeki değerini vermeniz gerekmektedir.

Örnek kod aşağıdaki gibidir..

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() 
{
 double aci = 30;
 double aciRadyan = aci * M_PI / 180;
 double sinDegeri = std::sin(aciRadyan);
 std::cout << "Açının sinüs değeri: " << sinDegeri << std::endl;
 return 0;
}

 • 1 - #include ve #include satırlarında, iostream ve cmath kütüphaneleri eklenir. iostream, C++ dilinde ekrana yazdırma işlemleri yapmak için kullanılır. cmath, matematiksel işlemler yapmak için kullanılan bir kütüphanedir.
 • 2 - double aci = 30; satırında, hesaplanacak açı değerinin 30 derece olduğu belirtilir.
 • 3 - double aciRadyan = aci * M_PI / 180; satırında, açı değeri radyan cinsinde hesaplanır. Açı değeri pi sayısına bölünerek 180'e bölünür ve sonuç radyan cinsinde olacaktır. M_PI, pi sayısının sabit değerini içermektedir.
 • 4 - double sinDegeri = std::sin(aciRadyan); satırında, sin() fonksiyonu kullanılarak açının radyan cinsindeki sinüs değeri hesaplanır.
 • 5 - std::cout << "Açının sinüs değeri: " << sinDegeri << std::endl; satırında, sonuç ekrana yazdırılır. std::cout, C++ dilinde ekrana yazdırma işlemleri yapmak için kullanılan bir fonksiyondur. "Açının sinüs değeri: " stringi ve sonrasında sinDegeri değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. std::endl ise satır sonu karakterini ekler ve bir sonraki satırda yazılmasını sağlar.
 • 6 - return 0; satırında, main() fonksiyonunun 0 döndürmesi, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterir.

C++

İlginizi Çekebilir

C++ Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

C++ Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

C++ Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

C++ While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

C++ Bir Diziyi Ters Çevirme