C++ While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"C++" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

#include <iostream>

int main() {
  int count = 0;
  double sum = 0.0;

  while (count < 10) {
    std::cout << "Bir Sayı Girin: ";
    double number;
    std::cin >> number;
    count++;
    sum += number;
  }

  double avg = sum / 10;
  std::cout << "Ortalama: " << avg << std::endl;

  return 0;
}İlginizi Çekebilir

C++ Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örne ...

C++ Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

C++ Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

C++ 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C++ Dosya Taşıma