102 adet sonuç

Unity StartCoroutine Nedir ?

Unity 'de bir eylemin yapılmasından önce bir zaman aralağı verilmek istenirse "StartCoroutine" metodu kullanılır...

C# Dizi Eleman Arama

C# programlama dilinde dizi (array) içinde istenilen koşula göre bir veya daha fazla elemanı bulmak için Array sınıfının Find() ve FindAll() yöntemleri kullanılır...

C# Windows Klasörünün Yolunu Bulmak

C# programlama dilinde "Windows" klasörünün (başka adıyla SYSROOT) yolunu (path) bulmak için "Environment" sınıfının "SpecialFolder" enum'ı kullanılır...

C# Windows Fonts Klasörünün Yolunu Bulmak

C# programlama dilinde Windows İşletim Sisteminde bulunan "Yazı Tipleri" (Fonts) klasörünün yolunu (path) bulmak için "Environment" sınıfının "SpecialFolder" enum'ı kullanılır...


102 adet sonuç