136 adet sonuç

Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic 'de, Linq bileşeni içindeki Any() metodu , koleksiyonda isteğe bağlı bir koşulu karşılayan herhangi bir öğenin olup olmadığını boolean türünde geri döndürür...

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic dilinde, Linq bileşeni içindeki OrderBy() metodu , belirli bir koleksiyondaki öğeleri belirli bir koşula göre artan şekilde sıralamak için kullanılır...

C# Dizi Eleman Arama

C# programlama dilinde dizi (array) içinde istenilen koşula göre bir veya daha fazla elemanı bulmak için Array sınıfının Find() ve FindAll() yöntemleri kullanılır...

C# Windows Klasörünün Yolunu Bulmak

C# programlama dilinde "Windows" klasörünün (başka adıyla SYSROOT) yolunu (path) bulmak için "Environment" sınıfının "SpecialFolder" enum'ı kullanılır...

C# Windows Fonts Klasörünün Yolunu Bulmak

C# programlama dilinde Windows İşletim Sisteminde bulunan "Yazı Tipleri" (Fonts) klasörünün yolunu (path) bulmak için "Environment" sınıfının "SpecialFolder" enum'ı kullanılır...


136 adet sonuç