7 adet sonuç

HTML h Başlık Kullanımı

HTML 'de başlık için "h" etiketini kullanırız. Farklı büyüklükler için h1 'den h6 'ya kadar seçeneklerimiz vardır...

HTML <em> Kullanımı

HTML 'de em etiketi (tag) metni vurgulamayı belirtir. Bu da ilgili metnin tarayıcı tarafından varsayılan olarak italik olarak görüntülendiği anlamına gelir. Css ile bunu değiştirebilirsiniz...

HTML target Kullanımı

HTML 'de target özelliği (attribute) bağlantılı belgenin (anchor - a) nerede açılacağını belirtmek için kullanılmaktadır...


7 adet sonuç