28 adet sonuç

Unity SDK Yolunu Bulma

Unity Editör 'de Android için gerekli SDK, JDK, NDK yollarını (path) bulmak için aşağıdaki adımlar izlenir...

Unity MonoDevelop Nedir ?

MonoDevelop, Unity ile proje geliştirmenize olanak sağlayan entegre bir IDE (Integrated Development Environment) 'dır...

Unity Ekranlar Arası Geçme

Unity 'de bir ekrandan (Scene) diğer bir ekrana geçmek için "LoadScene()" metodu kulanılır. Aşağıda örnek bir kullanımı verilmiştir...

Unity StartCoroutine Nedir ?

Unity 'de bir eylemin yapılmasından önce bir zaman aralağı verilmek istenirse "StartCoroutine" metodu kullanılır...

Unity IL2CPP Nedir ?

Unity 'de projeniz derlenirken gördüğünüz IL2CPP (Intermediate Language To C++) (Orta Düzey Dilinden C++ 'a) nın kısaltmasıdır...

Unity Visual Studio Debug Problemi

Unity 'deki projenizi Visual Studio 'da built etmeye çalıştığınızda hata alıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bu hatadan kurtulabilirsiniz...


28 adet sonuç