61 adet sonuç

Visual Basic Linq Any Kullanımı

Visual Basic 'de, Linq bileşeni içindeki Any() metodu , koleksiyonda isteğe bağlı bir koşulu karşılayan herhangi bir öğenin olup olmadığını boolean türünde geri döndürür...

Visual Basic Linq OrderBy Kullanımı

Visual Basic dilinde, Linq bileşeni içindeki OrderBy() metodu , belirli bir koleksiyondaki öğeleri belirli bir koşula göre artan şekilde sıralamak için kullanılır...


61 adet sonuç