C# ArrayList Özellikleri

ArrayList objesi nesnenin sıralı koleksiyonunu temsil etmektedir. Dizilerin (array) alternatifi denebilir.

Aşağıda ArrayList nesnesinin temel özellikleri verilmiştir.

  • Bu koleksiyondaki öğelere bir tamsayı dizini (integer index) kullanılarak erişilebilir.
  • Yinelenen öğelere izin verir.
  • Çok boyutlu dizilerin ArrayList koleksiyonunda kullanılması desteklenmez.
  • ArrayList'in kapasitesi, ArrayList'in tutabileceği öğe sayısıdır.
  • Dizi Listesine öğeler eklenebilir veya buradan kaldırılabilir.

C#

İlginizi Çekebilir

C# String Her Kelimenin İlk Harfini Büyük Yapma

C# Rastgele Float Yaratmak

C# Hex Kodunu Stringe Çevirmek

C# Datarow Kullanımı

C# Goto Kullanımı