C# Barkod Yaratma Örneği

C# dilinde barkod yaratma örneği verilmiştir. Bunun için gerekli adımlara bakalım..

İlk önce bu linkten gerekli font (IDAutomationHC39M Free Version) indirilir ve yüklenir.

Daha sonra bir windows form uygulaması yaratılır. Formun içine bir Button, bir PictureBox ve bir Textbox eklenir.

Son olarak aşağıdaki kod kullanılır..

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      string barCode = txtCode.Text;
      Bitmap bitMap = new Bitmap(barCode.Length * 40, 80);

      using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitMap))
      {
        Font oFont = new Font("IDAutomationHC39M Free Version", 16);
        PointF point = new PointF(2f, 2f);
        SolidBrush blackBrush = new SolidBrush(Color.Black);
        SolidBrush whiteBrush = new SolidBrush(Color.White);
        graphics.FillRectangle(whiteBrush, 0, 0, bitMap.Width, bitMap.Height);
        graphics.DrawString("*" + barCode + "*", oFont, blackBrush, point);
      }
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        bitMap.Save(ms, ImageFormat.Png);
        pictureBox1.Image = bitMap;
        pictureBox1.Height = bitMap.Height;
        pictureBox1.Width = bitMap.Width;
      }
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Guid Yaratma

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

C# typeof Kullanımı

C# Dosya Uzantısını Değiştirme

C# Dosya Oluşturma