C# Bilgisayarın Local IP Adresini Bulmak

C# programlama dilinde bilgisayarın local (yerel) IP adresini bulmak için aşağıdaki örnek kod incelenebilir..

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace ConsoleAppTest
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var myIP = GetLocalIPAddress();
      Console.WriteLine(myIP);
    }

    public static string GetLocalIPAddress()
    {
      var host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName());

      foreach (var ip in host.AddressList)
      {
        if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          return ip.ToString();
        }
      }
      throw new Exception("Hata Alındı..");
    }
  }
}

Örnek çıktı aşağıdaki gibi olur.

192.168.243.1

C#

İlginizi Çekebilir

C# Rastgele Sayı Yaratma

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# String Harf Olmayan Karakterlerin Silinmesi

C# 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Dosya Kopyalama