C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

C# 'da sinüs değerini bulmak için Math sınıfının Sin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini alıp size sinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180);

Aşağıdaki fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair bir örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      double derece = 30;
      double radyan = derece * (Math.PI / 180);
      double sinus = Math.Sin(radyan);
            
      Console.WriteLine(sinus);
      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

30 derecenin sinüsünü bulmak için ilk önce derecemizi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.5" olarak dönmektedir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bugünün Tarihini Getirmek

C# String GetTypeCode Kullanımı

C# Windows AppData Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Dosya Silme

C# Linq FirstOrDefault Kullanımı