C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

C# 'da sinüs değerini bulmak için Math sınıfının Sin() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bu fonksiyon parametre olarak radyan değerini alıp size sinüs değerini döndürür.

Eğer elinizde derece (angle) varsa bunu radyana şu şekilde çevirmelisiniz.

radyan = derece * (pi sayısı /180);

Aşağıdaki fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair bir örnek verilmiştir.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      double derece = 30;
      double radyan = derece * (Math.PI / 180);
      double sinus = Math.Sin(radyan);
            
      Console.WriteLine(sinus);
      
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

30 derecenin sinüsünü bulmak için ilk önce derecemizi radyana çevirdik. Sonrada parametre olarak fonksiyona gönderdik. Sonuç bize "0.5" olarak dönmektedir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

C# Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

C# Diziye Eleman Ekleme

C# Goto Kullanımı

C# Hızlıca Console.WriteLine Yazmak