C# Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği

"C#" Programlama dilinde "Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;
using System.Collections.Generic;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  Dictionary<char, int> d1 = new Dictionary<char, int>() {
   {'A', 65},
   {'B', 66},
   {'C', 67},
   {'D', 68},
   {'E', 69},
   {'F', 70}
  };
  
  List<char> l1 = new List<char>() {'A', 'C', 'F'};
  
  Dictionary<char, int> new_dict = new Dictionary<char, int>();
  
  foreach (char key in l1) {
   new_dict.Add(key, d1[key]);
  }
  
  foreach (KeyValuePair<char, int> kvp in new_dict) {
   Console.WriteLine(kvp.Key + ": " + kvp.Value);
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

C# Bir Derecenin Tanjantını Bulma

C# Şimdiki Zamanı Getirmek

C# List Aynı Elemanları Silme

C# Linq Single Kullanımı

C# Tarihe Saniye Ekleme veya Çıkarma