C# Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"C#" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

using System;

class MainClass 
{
 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine("Gerçek Sayı Adeti Girin: ");
  int count = int.Parse(Console.ReadLine());
  int i = 0;
  float product = 1.0f;

  for(i=0; i<count; i++) {
   Console.WriteLine("Gerçek Sayı Girin: ");
   float x = float.Parse(Console.ReadLine());
   product = product * x;
  }

  Console.WriteLine("Toplam: " + product);
 }
}



İlginizi Çekebilir

C# ToList Kullanımı

C# Private Set Kullanımı

C# String Aynı Karakterlerin Silinmesi

C# String StartsWith Kullanımı

C# Barkod Yaratma Örneği