C# Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"C#" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;

class Test {
 static void Main(string[] args) {

  Console.WriteLine("Sayıların adetini girin: ");
  int count = int.Parse(Console.ReadLine());
  int i = 0;
  float sum = 0;

  for(i=0;i<count;i++){
   Console.WriteLine("Bir tamsayı girin: ");
   int x = int.Parse(Console.ReadLine());
   sum = sum + x;
  }
 
  float avg = sum/count;
  Console.WriteLine("Ortalama: "+avg);
 }
}İlginizi Çekebilir

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# Windows AppData Klasörünün Yolunu Bulmak

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# String Compare Kullanımı

C# Tarihe Gün Ekleme veya Çıkarma