C# Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

C# programlama dilinde bir dizindeki tüm dosyaların silinmesini gösteren örnek kod aşağıdadır..

System.IO.DirectoryInfo di = new DirectoryInfo("örnek dizin");

foreach (FileInfo file in di.GetFiles())
{
    file.Delete(); 
}

foreach (DirectoryInfo dir in di.GetDirectories())
{
    dir.Delete(true); 
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# String Trim Kullanımı

C# Barkod Yaratma Örneği

C# Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

C# Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma