C# Bir Dizindeki Tüm Dosyaların Silinmesi

C# programlama dilinde bir dizindeki tüm dosyaların silinmesini gösteren örnek kod aşağıdadır..

System.IO.DirectoryInfo di = new DirectoryInfo("örnek dizin");

foreach (FileInfo file in di.GetFiles())
{
    file.Delete(); 
}

foreach (DirectoryInfo dir in di.GetDirectories())
{
    dir.Delete(true); 
}


C#

İlginizi Çekebilir

C# Stringi Byte Dizisine Çevirmek

C# Yield Nedir?

C# GetHashCode Kullanımı

C# List'den Eleman Çıkarma

C# Linq OrderBy Kullanımı