C# Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"C#" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    List<int> sampleList = new List<int> { 10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80 };

    List<int> duplicates = new List<int>();

    foreach (var item in sampleList.GroupBy(x => x).Where(g => g.Count() > 1))
    {
      duplicates.Add(item.Key);
    }

    Console.WriteLine(string.Join(", ", duplicates));
  }
}İlginizi Çekebilir

C# String ToCharArray Kullanımı

C# Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

C# String StartsWith Kullanımı

C# String Replace Metodu

C# 'da String İçindeki Bir Karakterin Index Sırasını Bulmak