C# Bir List'i Rastgele Karıştırmak

C# 'da bir List türündeki nesneyi rastgele (random) karıştırma örneği aşağıda verilmiştir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      List ornekListem = new List();
      ornekListem.Add(1);
      ornekListem.Add(2);
      ornekListem.Add(3);
      ornekListem.Add(4);
      ornekListem.Add(5);
      ornekListem = ornekListem.OrderBy(a => System.Guid.NewGuid()).ToList();

      foreach (var item in ornekListem) 
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Yukarıdaki örnekte ornekListem isimli nesnemizi yaratıp 5 adet eleman ekliyoruz. Sonra "OrderBy(a => System.Guid.NewGuid())" ile listemizi rastgele bir şekilde karıştırıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.


C#

İlginizi Çekebilir

C# List Aynı Elemanları Silme

C# ArrayList Özellikleri

C# Diziyi Ters Çevirme

C# Rastgele Harf Yaratmak

C# Rastgele Float Yaratmak