C# Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"C#" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

using System;

class MainClass 
{
 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine("Bir Sayı Girin: ");
  int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
  if(number%5==0){
   Console.WriteLine(number+" sayısı 5 in katıdır.");
  }
  else{
   Console.WriteLine(number+" sayısı 5 in katı değildir.");
  }
 }
}İlginizi Çekebilir

C# String EndsWith Kullanımı

C# 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

C# 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

C# Rastgele Tarih Yaratmak

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak