C# Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

"C#" Programlama dilinde "Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

using System;

class MainClass {
 public static void Main(string[] args) {
  
  Console.WriteLine("Bir tamsayı giriniz: ");
  int a = int.Parse(Console.ReadLine());
  int sonuc = Faktoriyel(a);
  Console.WriteLine(a + " sayısının faktöriyeli: " + sonuc);
  
 }

 public static int Faktoriyel(int n){
  int f;
  if(n==1)
   f=1;
  else
   f = n * Faktoriyel(n-1);
  return f;
 }
}İlginizi Çekebilir

C# Dosya Kopyalama

C# Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

C# String Noktalama İşaretlerinin Kaldırılması

C# Bir Derecenin Sinüsünü Bulma

C# Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma