C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# dilinde bir sayının mutlak değerini almak için Math sınıfının Abs() metodunu kullanabilirsiniz.

Bir gerçel sayının mutlak (salt) değeri, o sayıyı sayı ekseni üzerinde gösteren noktanın başlangıç noktasından (0) olan uzaklığı anlamına gelmektedir. |x| ile gösterilir. Buna göre, örneğin 4 ve -4 'nin 0 başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birim olduğu için her ikisininde mutlak değeri 4 'tür.

Bu metod 7 farklı şekilde kullanılır. Hangi tip parametre alıyorsa o türde değer döndürür.

Örneğin "double" türünde parametre alıyorsa "double" veya "int" türünde parametre alıyorsa "int" tipinde değer döndürür.

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {

      double sayi1 = 5.5;
      double sayi2 = -5.5;
      int sayi3   = -7;            
      Console.WriteLine(Math.Abs(sayi1));
      Console.WriteLine(Math.Abs(sayi2));
      Console.WriteLine(Math.Abs(sayi3));
      Console.ReadLine();      
    }
  }
}

Örneğimize göre "sayi1" ve "sayi2" 'nin mutlak değeri 5.5 , "sayi3" 'ün mutlak değeri ise 7 olarak bulunur ve ekrana yazdırılır.


C#

İlginizi Çekebilir

C#'da Bir Stringi İstenilen Karaktere Göre Parçalara Ayırma

C# 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

C# Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

C# Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

C# List'e Eleman Ekleme