C# Bir Sayının Üssünü (Kuvvetini) Alma

C# programlama dilinde bir sayının belirtilen üssünü (kuvvetini) almak için Math sınıfının Pow() metodunu kullanabilirsiniz.

Bu metod 2 adet parametre almaktadır. İlk parametre sayının kendisi (base), ikinci parametre ise alınacak üstür (power).

Parametreler double türündedir. Aynı şekilde metod da double türünde değer döndürür.

Aşağıdaki örneği inceleyelim..

namespace ConsoleApplicationTest
{
  class Program {

    static void Main(string[] args) {
      double sayi1 = 5;
      double sayi2 = 3;
      double sayininUssu = Math.Pow(sayi1, sayi2);      
      Console.WriteLine(sayininUssu);
      Console.ReadLine();      
    }
  }
}

Örnekte 5 sayısının 3. kuvveti (üssü) alınmıştır. Sonuç 125 olarak dönecektir.


C#

İlginizi Çekebilir

C# typeof Kullanımı

C# String Trim Kullanımı

C# Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

C# MessageBox Tamam Düğmesine Göre İşlem Yaptırmak

C# Tarihe Saat Ekleme veya Çıkarma