C# Bir Stringi Hex Koduna Çevirmek

C# programlama dilinde bir stringi hex koduna çevirmek için aşağıdaki örnek kod parçası kullanılabilir..

byte[] byt = Encoding.Default.GetBytes("ornekString");
var myHexString = BitConverter.ToString(byt);
myHexString = myHexString.Replace("-", "");

Sonuç aşağıdaki gibi olur

6F726E656B537472696E67


C#

İlginizi Çekebilir

C# Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

C# String StartsWith Kullanımı

C# String Compare Kullanımı

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma

C# Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örneğ ...