C# Bir Stringi Ters Çevirmek

C#'da bir stringi ters çevirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

public static string ReverseString(string s)
{
    char[] arr = s.ToCharArray();
    Array.Reverse(arr);
    return new string(arr);
}

Eğer aşağıdaki kod çalıştırılırsa..

var inpt = "Hello world";

string reverse = ReverseString(inpt);

Console.WriteLine(reverse);

Sonuç dlrow olleH olacaktır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# Dosyanın Klasör Yolunu Alma

C# Dosyaya Yazma

C# Yield Nedir?

C# Linq SingleOrDefault Kullanımı

C# Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği