C# Bir Stringi Ters Çevirmek

C#'da bir stringi ters çevirmek için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir..

public static string ReverseString(string s)
{
    char[] arr = s.ToCharArray();
    Array.Reverse(arr);
    return new string(arr);
}

Eğer aşağıdaki kod çalıştırılırsa..

var inpt = "Hello world";

string reverse = ReverseString(inpt);

Console.WriteLine(reverse);

Sonuç dlrow olleH olacaktır.


C#

İlginizi Çekebilir

C# String GetTypeCode Kullanımı

C# DataRow Remove ve Delete Arasındaki Fark

C# Guid Yaratma

C# String LastIndexOf Kullanımı

C# Bir Sayının Mutlak Değerini Alma